e-ISSN 2147-2475
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Şubat 2015
OLGU SUNUMU
1.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Kaynakçıda Güvercinlere Bağlı Hipersensitivite Pnömonisi ile Karışan Pnömosiderozis
INTERACTIVE CASE REPORT: Pneumosiderosis in a Welder Masquerading as Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeons
Ayşe Baççıoğlu, Füsun Kalpaklıoğlu, Önder Bozdoğan, Mikail İnal, Ömür Güngör
doi: 10.5505/respircase.2015.63825  Sayfalar 1 - 4

2.
Üç Olguyla Diş Teknisyeni Pnömokonyozu
A Review of Dental Technician’s Pneumoconiosis: Three Case Reports
Fatma Ciftci, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
doi: 10.5505/respircase.2015.40085  Sayfalar 5 - 9

3.
Sulfasalazine Bağlı Akciğer Hastalığı: Olgu Sunumu
Sulfasalazine-Induced Lung Disease: A Case Report
Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, Fatma Armağan Hazar
doi: 10.5505/respircase.2015.42104  Sayfalar 10 - 12

4.
Tanısı Oldukça Gecikmiş Bir Olgu: Sık Değişken İmmün Yetmezlik
A Case with a Considerably Delayed Diagnosis: Common Variable Immunodeficiency
Fatma Tokgöz, Emine Aksoy, Yasemin Bodur, Tülin Sevim
doi: 10.5505/respircase.2015.04695  Sayfalar 13 - 18

5.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Artirit ile Başlayan Akut Sarkoidoz Olgusu: Löfgren Sendromu
INTERACTIVE CASE REPORT: Acute Sarcoidosis Case Presenting with Arthritis: Lofgren's Syndrome
Gülistan Karadeniz, Özlem İnce, Dilek Gündüz, Zehra Yaşar, Melike Demir
doi: 10.5505/respircase.2015.66588  Sayfalar 19 - 23

6.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE REPORT: Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Case Report
Tayfun Çalışkan, Oğuzhan Okutan, Ufuk Berber, Yasin Uyar, Ömer Ayten, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2015.64326  Sayfalar 24 - 28

7.
Genç Yaşta Görülen Malign Plevral Mezotelyoma Olgusu
Malignant Pleural Mesothelioma at a Young Age
İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Esra Kuşlu Uçar, Kürşat Yıldız, Aslı Gül Akgül, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız
doi: 10.5505/respircase.2015.94695  Sayfalar 29 - 33

8.
Endobronşiyal Metastaz Yapan Osteosarkom Olgusu
Endobronchial Metastasis from an Osteosarcoma Case
Abdulsamet Sandal, Deniz Köksal, Funda Aksu, Emin Maden
doi: 10.5505/respircase.2015.70299  Sayfalar 34 - 37

9.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İki Olgu Nedeni ile Pnömoniyi Taklit Eden Wegener Granülomatozis
INTERACTIVE CASE REPORT: Wegener's Granulomatosis Mimicking Pneumonia: Two Cases
Ceyda Mahleç Anar, Erdem Yalçınkaya, Dursun Tatar, Pınar Çimen, Filiz Güldaval, İpek Ünsal, Özlem Edipoğlu, Derya Deniz, Hüseyin Halilçolar
doi: 10.5505/respircase.2015.73644  Sayfalar 38 - 43

10.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Kronik Hava Yolu Hastalığına Sekonder Gelişen Vaskülit
INTERACTIVE CASE REPORT: Vasculitis Secondary to Chronic Obstructive Airway Disease
Erhan Uğurlu, Neşe Dursunoğlu, Fatma Evyapan, Nagihan Yalçın
doi: 10.5505/respircase.2015.52533  Sayfalar 44 - 47

11.
Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: İki Olgu
Traumatic Fat Embolism Syndrome: Two Cases
Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Suat Durkaya, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy, Gökhan Büyükbayram, Zülal Özbolat, Kamil Dayan
doi: 10.5505/respircase.2015.66375  Sayfalar 48 - 52

12.
Göğüs Duvarında Agresif Fibromatözis Olgusu
A Case of Agressive Fibromatosis in the Chest Wall
Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Ahmet Elbey, Atalay Şahin, Serdar Monis
doi: 10.5505/respircase.2015.92005  Sayfalar 53 - 55

13.
FDG Tutulumu Gösteren Primer Akciğer Yerleşimli Benign Fibröz Histiositom
Primary Benign Fibrous Histiocytoma of the Lung with FDG Involvement
Mithat Fazlıoğlu, Tevfik İlker Akçam, Umut Özdamarlar, Nevin Fazlıoğlu
doi: 10.5505/respircase.2015.17894  Sayfalar 56 - 59

14.
Akciğer Kanserini Taklid Eden Pulmoner Hidatik Hastalık
Pulmonary Hydatid Disease Mimicking Lung Cancer
Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Osman Hacıömeroğlu, Esra Akkütük Öngel, Ayşe Ersev, Adnan Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2015.04909  Sayfalar 60 - 63

15.
Biseps Braki Kasının Anomalileri Poland Sendromunun Bir Komponenti Olabilir
Anomalies of Biceps Brachii Muscle as a Potantial Component of Poland's Syndrome
Nurettin Yiyit, Hasan Saygın
doi: 10.5505/respircase.2015.63634  Sayfalar 64 - 66

16.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Gebelik Döneminde Başarı ile Tedavi Edilen Ağır Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Successfully Treated Severe Case of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis During Pregnancy
Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, Gülsüm Arı, Mustafa Şevket Dereli
doi: 10.5505/respircase.2015.32932  Sayfalar 67 - 71

DERLEME
17.
Pulmoner Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Gecikmeler
Delays in the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Tuberculosis
Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Adnan Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2015.25238  Sayfalar 72 - 78

LookUs & Online Makale