e-ISSN 2147-2475
Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama




RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Şubat 2016
OLGU SUNUMU
1.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Trakeostomili Bir Hastada Dental Protez Aspirasyonu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Ilim Irmak, Ahmet Beyaz
doi: 10.5505/respircase.2016.54938  Sayfalar 1 - 4

2.
Birt-Hogg-Dube Sendromu: Az Tanınan ve Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Olgu Serisinde BT Bulguları
Birt-Hogg-Dubé Syndrome: CT Findings of an Under Recognized Disease Requiring Multidisciplinary Approach
Canan Cimsit, Emel Eryuksel, Nuri Cagatay Cimsit, Sehnaz Olgun, Dilek Seckin, Merve Hatun Saricam, Cuyan Demirkesen
doi: 10.5505/respircase.2016.76476  Sayfalar 5 - 9

3.
Mide Kanseri için İdame Kapesitabin Tedavisi Kullanan Bir Hastada Gelişen Organize Pnömoni Olgusu
A Patient with Organizing Pneumonia Development During the Use of Capecitabine Maintenance Treatment for Gastric Cancer
Gökmen Aktaş, Tülay Kuş, Mehmet Emin Kalender, Kemal Bakır, Celaletdin Camcı
doi: 10.5505/respircase.2016.32559  Sayfalar 10 - 14

4.
Akut Miyeloid Lösemi-M3 Tedavisi Sırasında Gelişen ATRA Sendromu
ATRA Syndrome During the Treatment of Acute Myeloid Leukomia (AML-M3)
Tuğba Önyılmaz, Serap Argun Barış, İlknur Başyiğit, Ayfer Gedük
doi: 10.5505/respircase.2016.75537  Sayfalar 15 - 17

5.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Tüberkülozu Taklid Eden Lenfoma Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Lymphoma Case Mimicking Tuberculosis
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Mehmet Ekici, Nesime Günal
doi: 10.5505/respircase.2016.83997  Sayfalar 18 - 21

6.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Geç Tanı Konan ve Rijid Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Dörtlü Diş Protezinin Aspirasyonuna Bağlı Gelişen Tekrarlayıcı Pnömoni
INTERACTIVE CASE REPORT: Recurrent Pneumonia Caused by The Aspiration of a Quad Dental Prosthesis, Late Diagnosed and Treated with Rigid Bronchoscopy
Hüseyin Lakadamyalı, Berna Devrim Yağbasan, Tülay Kıvanç
doi: 10.5505/respircase.2016.37232  Sayfalar 22 - 24

7.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Astım Tanısı ile Takip Edilen Tiroid Kanser Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case Report of Thyroid Cancer who Followed an Asthma Diagnosis
Sinem Nedime Sökücü, Cengiz Özdemir, Seda Tural Önür, Levent Karasulu, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2016.48278  Sayfalar 25 - 29

8.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İdiopatik Bilateral Şilotoraks Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Idiopathic-Bilateral Chylothorax
İbrahim Güven Çoşğun, Bayram Metin
doi: 10.5505/respircase.2016.05706  Sayfalar 30 - 33

9.
Sjögren Sendromunu Taklit Eden Sarkoidoz veya Sarkoidoz-Sjögren Sendromu Birlikteliği
Sarcoidosis Imitating Sjögren's Syndrome or the Association of Sarcoidosis - Sjögren's Syndrome
Özlem Erçen Diken, Aydın Çiledağ, Çetin Atasoy, Özlem Özdemir Kumbasar
doi: 10.5505/respircase.2016.64325  Sayfalar 34 - 37

10.
Metastatik Akciğer Karsinomunu Taklit Eden Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz
Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Imitating Metastatic Lung Carcinoma
Funda Coşkun, Feyza Sen, Ahmet Ursavas, Ahmet Sami Bayram, Ömer Yerci, Sinem Kantarcıoğlu Coşkun, Eray Alper, Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/respircase.2016.78309  Sayfalar 38 - 42

11.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Sevofluran'a Bağlı İzole Pulmoner Vaskülit: Yaygın Pulmoner Hemorajinin Yeni bir Nedeni mi?
INTERACTIVE CASE REPORT: Sevoflurane-related Isolated Pulmonary Vasculitis: A New Etiological Cause of Diffuse Alveolar Hemorrhage?
Ufuk Turhan, Mehmet Aydoğan, Erol Kılıç, Hatice Kaya, Alper Gündoğan, Yıldırım Karslıoğlu, Ergün Uçar, Hayati Bilgiç
doi: 10.5505/respircase.2016.86658  Sayfalar 43 - 48

12.
Oral Antikoagülan Kullanımı ile ilgili Nadir Bir Komplikasyon: Diffüz Alveoler Hemoraji (65 Yaş Üstü 4 Olgu Sunumu)
A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports)
Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir
doi: 10.5505/respircase.2016.83723  Sayfalar 49 - 52

13.
Romatoid Artrit ve Pulmoner Emboli Birlikteliği: Üç Olgu Sunumu
Rheumatoid Arthritis and Pulmonary Embolism: A Report of Three Cases
Dicle Kaymaz, Pınar Ergün, Ipek Candemir
doi: 10.5505/respircase.2016.77150  Sayfalar 53 - 56

14.
Travmatik Akciğer Herniasyonu
Traumatic Lung Herniation
Göktan Temiz, Suat Gezer
doi: 10.5505/respircase.2016.95867  Sayfalar 57 - 59

15.
Pulmoner Kistik Hamartom
Pulmonary Cystic Hamartoma
Göktan Temiz, Suat Gezer
doi: 10.5505/respircase.2016.97759  Sayfalar 60 - 62

16.
İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: İntratorasik Desmoid Tümör; Nadir Bir Lokalizasyon
INTERACTIVE CASE REPORT: Intrathoracic Desmoid Tumor: A Rare Localization
Erkan Akar, Taşkın Erkinüresin, Fatin Tolga Cengiz
doi: 10.5505/respircase.2016.07269  Sayfalar 63 - 66

17.
Mediastinal Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mediastinal Castleman's Disease: A Report of Case and Review of the Literature
Göktan Temiz, Suat Gezer, Muharrem Özkaya
doi: 10.5505/respircase.2016.48569  Sayfalar 67 - 70

18.
Konjenital Kemik Displazili Bir Hastada Uykuda Solunum Bozukluğu: Olgu Sunumu
Sleep Respiratuar Disorder in A Child with Congenital Bone Dysplasias: A Case of Report
Melike Batum, Ayşın Kısabay, Sinem Oğuz, Bilge Oktan, Hikmet Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2016.82905  Sayfalar 71 - 74

EDITÖRE MEKTUP
19.
Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori
Salbutamol - İpratropium Bromür Nebülizasyonuna Bağlı Anizokori
Zülal Özbolat, Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Merih Gül, Gülsün Gül
doi: 10.5505/respircase.2016.72621  Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale