e-ISSN 2147-2475
Cilt : 6 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - Ekim 2017
OLGU SUNUMU
1.
Pisi Pisi Otu Aspirasyonu Olgusu: Ağızdan Göğüs Duvarına Yeni Bir Yol
A Case of Grass Inflorescence Aspiration: A Novel Route from the Mouth to the Chest Wall
Ahmet Sami Bayram, Hüseyin Melek, Funda Coşkun
doi: 10.5505/respircase.2017.09326  Sayfalar 132 - 134

2.
Ektopik Mediastinal Paratiroid Adenomu: Dört Olgu Sunumu
Ectopic Mediastinal Parathyroid Adenomas: A Report of Four Cases
Burçin Çelik, Cafer Polat, Mehmet Kefeli
doi: 10.5505/respircase.2017.83435  Sayfalar 135 - 138

3.
Laringeal Maske Yardımlı Trakea Cerrahisi
Laryngeal Mask-Assisted Tracheal Surgery
Ali Çelik, Anar Süleymanov, Metin Alkan, Yusuf Ünal
doi: 10.5505/respircase.2017.67044  Sayfalar 139 - 141

4.
Göğüs Duvarında Yerleşimli Posttravmatik Fibromatozis: Bir Olgu Sunumu
Posttraumatic Fibromatosis on the Chest Wall: A Case Report
Arkın Acar, Özgür Samancılar, Serpil Sevinç, Özgür Öztürk, Şeyda Örs Kaya, Burçe Karantinacı Tuna, Alev Gülşah Hacar, Kenan Can Ceylan
doi: 10.5505/respircase.2017.45467  Sayfalar 142 - 144

5.
Kuru İğneleme Metodunun Neden Olduğu Nadir Bir Komplikasyon: Tansiyon Pnömotoraks
A Rare Complication Caused by Dry Needling Method: Tension Pneumothorax
Nalan Kozacı, Nilay Çavuşoğlu Yalçın, Muharrem Özkaya, Vedat Kırpat, Ahmet Çelik
doi: 10.5505/respircase.2017.58826  Sayfalar 145 - 148

6.
Prasugrel Kullanırken Trombolitik Tedavi Uygulanan Masif Pulmoner Emboli Olgusu
Administration of Thrombolytic Treatment for Massive Pulmonary Embolism in A Patient on Prasugrel
Ayşe Baha, Reşat Mehmet Baha, İbrahim Yıldız
doi: 10.5505/respircase.2017.65002  Sayfalar 149 - 152

7.
Septik Akciğer Embolisi
Septic Pulmonary Embolism
Gülistan Karadeniz, Gülru Polat, Fatma Üçsular, Görkem Vayısoğlu, Enver Yalnız, Sibel Doruk
doi: 10.5505/respircase.2017.64872  Sayfalar 153 - 156

8.
Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Tanı Alan Hipereozinofilik Sendrom
Hypereosinophilic Syndrome Diagnosed with Acute Coronary Syndrome
Nilgün Yılmaz Demirci, Muhammet Kaplan, Gülten Taçoy, Haluk Türktaş
doi: 10.5505/respircase.2017.12599  Sayfalar 157 - 160

9.
EGFR Mutasyonu Olan bir Hastada Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Dönüşüm Yoluyla Gelişen Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü-Tirozin Kinaz İnhibitör Direnci
Resistance to Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors by Transformation to Small Cell Lung Cancer in an EGFR-mutant Patient
Derya Kızılgöz, Pınar Akın Kabalak, Tuba Inal Cengiz, Ülkü Yılmaz, Hatice Esra Özaydın, Özgür Ekinci, Nalan Akyürek, Suna Kavurgacı
doi: 10.5505/respircase.2017.48403  Sayfalar 161 - 165

10.
Primer Pulmoner Ekstranodal Marjinal Zon Lenfoma: Atipik Radyolojik Görünüm
Primary Pulmonary Extranodal Marginal Zone Lymphoma: An Atypical Radiological Pattern
Pınar Akın Kabalak, Miraç Öz, Duygu Kankaya, Aydın Çiledağ, Çetin Atatsoy, Muhit Özcan, Özlem Özdemir Kumbasar
doi: 10.5505/respircase.2017.98698  Sayfalar 166 - 169

11.
Akciğerin Metastazı Taklit Eden Romatoid Nodülü
Rheumatoid Nodule Mimicking Pulmonary Metastasis
Mustafa Kuzucuoğlu, Rüstem Mamedov, İlkay Albayrak, Rızvan Orhan
doi: 10.5505/respircase.2017.72623  Sayfalar 170 - 173

12.
Poland Sendromu: İki Olgu Sunumu
Poland Syndrome: A Report of Two Cases
Tayfun Kermenli, Adil Doğan
doi: 10.5505/respircase.2017.59023  Sayfalar 174 - 176

EDITÖRE MEKTUP
13.
Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis: Ağır Seyreden bir Olgu Nedeniyle
Necrotizing Sarcoid Granulomatosis: A Case with Severe Progression
Murat Türk, Haluk Türktaş, Nurdan Köktürk, Leyla Memiş
doi: 10.5505/respircase.2017.49469  Sayfalar 177 - 178
Makale Özeti |Tam Metin PDF | DICOM

YAZAR İNDEKSI
14.
2017 Yılı Altıncı Cilt Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
15.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa E3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale