e-ISSN 2147-2475
Cilt : 8 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - Ekim 2019
OLGU SUNUMU
1.
İmmünkompetent Bir Hastada Masif Yaygın Tüberküloz: Endemik Bir Ülke Endonezya'dan Erken Tanı ve Ampirik Tedavi Yaklaşımı (Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi)
Massive Disseminated Tuberculosis in an Immunocompetent Patient: Early Diagnostic and Empiric Treatment Approach from an Endemic Country: Indonesia (A Case Report and Literature Review)
Allen Widysanto, Audrey Suryani Soetjipto, Nata Pratama Lugito
doi: 10.5505/respircase.2019.09825  Sayfalar 86 - 93

2.
Tedaviye Dramatik Yanıt Veren Akut İdyopatik Nonspesifik Pnömoni Olgusu
A Case of Acute Idiopathic Non-specific Pneumonia with Dramatic Response to Treatment
Gulsah Gunluoglu, Fatma Esra Günaydın, Halide Nur Urer, Nurdan Kalkan, Nurdan Şimşek Veske, Sedat Altın
doi: 10.5505/respircase.2019.52296  Sayfalar 94 - 98

3.
Kronik Konstipasyonun Nadir bir Komplikasyonu: Lipoid Pnömoni
A Rare Complication of Chronic Constipation: Lipoid Pneumonia
Berna Duman, Ali Vefa öztürk, Ipek Coban, Tugba Cosgun, Alper Toker, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2019.40326  Sayfalar 99 - 102

4.
Pnömotoraks Aspergilloma Nedeni Olabilir mi?
Can Pneumothorax be the Cause of Aspergilloma?
Onur Derdiyok, Levent Alpay, Volkan Baysungur
doi: 10.5505/respircase.2019.34713  Sayfalar 103 - 106

5.
Pulmoner İğ Hücreli Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu
Pulmonary Spindle Cell Sarcomatoid Carcinoma: A Case Report
Nesrine Fahem, Ahmed Ben Saad, Rania Kaddoussi, Manel Njima, Asma Migaou, Saoussen Cheikh Mhamed, Samah Joobeur, Naceur Rouatbi
doi: 10.5505/respircase.2019.26539  Sayfalar 107 - 110

6.
Primer Pulmoner Leiyomyosarkom: Olgu sunumu
Primary Pulmonary Leiomyosarcoma: A Case report
Ilgin Timarci, Gülistan Karadeniz, Gulru Polat, Fatma Demirci Üçsular, Görkem Vayısoğlu Şahin, Enver Yalnız, Nur Yücel
doi: 10.5505/respircase.2019.79847  Sayfalar 111 - 114

7.
Yetişkinde Mediastinal Kistik Higroma: Olgu Sunumu
Adult Mediastinal Cystic Hygroma: A Case Report
Hulya Dirol, Fatma Deniz, Aykut Cilli, Levent Dertsiz
doi: 10.5505/respircase.2019.00921  Sayfalar 115 - 118

8.
Bronkopulmoner 'Psödo' Sekestrasyon
Bronchopulmonary 'Pseudo' Sequestration
Nur Erik, Şeyma Başlılar, Sedef Kaya, Bengü Şaylan
doi: 10.5505/respircase.2019.33603  Sayfalar 119 - 122

9.
Trakeal Bronş: Nadir Bir Anomali
Tracheal Bronchus: A Rare Anomaly
Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı
doi: 10.5505/respircase.2019.08760  Sayfalar 123 - 125

YAZAR İNDEKSI
10.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 126 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM İNDEKSI
11.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale