e-ISSN 2147-2475
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Asemptomatik COVID 19 Hastasında Gelişen Spontan Pnömomediastinum [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 208-211 | DOI: 10.5505/respircase.2021.08769

Asemptomatik COVID 19 Hastasında Gelişen Spontan Pnömomediastinum

Mehmet Veysel Coşkun, Selma Karaahmetoğlu, Sinem Karaoğlu, Sema Nur Arasan, Merve Öztürk
Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Spontan pnömomediastinum, COVID-19 hastalarında nadir görülen ve hayatı tehdit eden komplikasyonlardan biridir. Literatürde az sayıda COVID-19'a bağlı spontan pnömomediastinum bildirimi bulunmakla birlikte, bu olgular daha çok orta ve şiddetli derecede COVID-19 hastalığı nedeni ile yoğun bakım ünitelerinde veya COVID-19 kliniklerinde bir süredir takip edilen hastalardır. Burada, bilinen dahili hastalığı olmayan asemptomatik bir COVID-19 hastasında gelişen spontan pnömomediastinum olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik, COVID-19, pnömomediastinum.

Spontaneous Pneumomediastinum in an Asymptomatic COVID-19 Patient

Mehmet Veysel Coşkun, Selma Karaahmetoğlu, Sinem Karaoğlu, Sema Nur Arasan, Merve Öztürk
Department of Internal Medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

Spontaneous pneumomediastinum is a rare and life-threatening complication in patients with COVID-19. Although there are a few reports of spontaneous pneumomediastinum related to COVID-19 in literature, most involve patients who have been followed up in intensive care units (ICUs) or COVID-19 clinics for a period due to mild to severe COVID-19 disease. We present here a case of spontaneous pneumomediastinum that developed in an asymptomatic COVID-19 patient with no medical history.

Keywords: Asymptomatic, COVID-19, pneumomediastinum.

Olgunun Görüntü Kesitleri
Mehmet Veysel Coşkun, Selma Karaahmetoğlu, Sinem Karaoğlu, Sema Nur Arasan, Merve Öztürk. Spontaneous Pneumomediastinum in an Asymptomatic COVID-19 Patient. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 208-211

Sorumlu Yazar: Mehmet Veysel Coşkun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale