e-ISSN 2147-2475
Cilt : Sayı : Yıl : 2023

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Olgu Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 24-25 | DOI: 10.5505/respircase.2012.29591

Olgu Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

Anahtar Kelimeler: olgu sunumu

What to consider when preparing a case report

Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
Gmma Haydarpasa Training Hospital, Department Of Pulmonary Medicine, Istanbul

Keywords: case presentation

Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan. What to consider when preparing a case report. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 24-25

Sorumlu Yazar: Zafer Kartaloğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale