e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tekrarlayan Pnömoni ile Seyreden Endobronşiyal Sarkoidoz Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 180-184 | DOI: 10.5505/respircase.2022.37108

Tekrarlayan Pnömoni ile Seyreden Endobronşiyal Sarkoidoz Olgusu

Betül Doğan1, Ceyda Anar1, Süheyla Uygur1, Muzaffer Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Sarkoidoz etiyolojisi bilinmeyen, kronik, multisistemik nonkazeifiye granülomatöz bir hastalıktır. Tanısı, klinik ve radyografik bulguların birlikteliğine, tipik granülomların gösterilmesine dayanır ve çoğu zaman diğer granülomatöz hastalıkların dışlanmasıyla konulabilir. Akciğer tutulumu %90 oranındadır. Sarkoidozda akciğer tutulumu sıklıkla parankimal hastalık şeklindeyken, nadiren endobronşiyal kitle şeklinde tutulum görülebilir. Yaklaşık 3 yıl önce sarkoidoz tanısı konan ve tedavisiz izlemde olan olgumuza son bir yıl içinde aynı lokalizasyonda üç kez tekrarlayan pnömoni öyküsü olması nedeniyle bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide endobronşiyal lezyon görülüp alınan biyopsisinde granülomatöz inflamasyon saptanan hastada klinik, radyolojik bulgularla progresif sarkoidoz düşünüldü ve steroid tedavisi başlandı. Aynı lokalizasyonda tekrarlayan pnömoni ile gelen ve endobronşiyal tutulum gözlenen sarkoidoz olgusunu, endobronşiyal kitle lezyonların ayırıcı tanısında sarkoidozu vurgulamak için sunduk.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, endobronşiyal, tedavi

A Case of Endobronchial Sarcoidosis with Recurrent Pneumonia

Betül Doğan1, Ceyda Anar1, Süheyla Uygur1, Muzaffer Turan1, Bunyamin Sertogullarindan1, Ebru Cakir2
1Department of Pulmonology, İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Department of Patology, İzmir Katip Çelebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Sarcoidosis is a chronic, multisystem and non-caseating granulomatous disease of unknown etiology. Its diagnosis is based on a combination of clinical and radiographic findings and the demonstration of typical granulomas, and can often be made based on the exclusion of other granulomatous diseases. There is lung involvement in 90% of cases, often in the form of parenchymal disease, while involvement in the form of an endobronchial mass is a rarer condition. Our patient underwent bronchoscopy after being diagnosed with sarcoidosis around 3 years earlier, and was followed up without treatment due to a history of pneumonia that had recurred three times in the same localization in the previous year. An endobronchial lesion was identified on bronchoscopy, while a biopsy revealed granulomatous inflammation. Progressive sarcoidosis was considered based on the clinical and radiological findings and the patient was started on steroid treatment. We present this study of a case of sarcoidosis with recurrent pneumonia in the same localization and endobronchial involvement to emphasize the need to consider sarcoidosis in the differential diagnosis of endobronchial mass lesions.

Keywords: sarcoidosis, endobronchial, treatment

Betül Doğan, Ceyda Anar, Süheyla Uygur, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan, Ebru Cakir. A Case of Endobronchial Sarcoidosis with Recurrent Pneumonia. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 180-184

Sorumlu Yazar: Ceyda Anar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale