e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science nterstistiyel Akcier Hastal ile Seyreden Hemanjiyolenfanjioma: Nadir Bir Olgu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 180-185 | DOI: 10.5505/respircase.2021.38039

nterstistiyel Akcier Hastal ile Seyreden Hemanjiyolenfanjioma: Nadir Bir Olgu

Glehre Ouztrk1, Selin Onay Mahmuti2, Ece Yasemin Demirkol2, Neslihan Fener3, Ekrem Cengiz Seyhan1, Erdoan etnkaya1, Muzaffer Metin2
1SB Yedikule Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Hastalklar Klinii, stanbul
2SB Yedikule Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Gs Cerrahisi Klinii, stanbul
3SB Yedikule Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi, Patoloji Klinii, stanbul

Vaskler anomaliler, embriyonik yaamda oluan, lenfatik ve kapiller sistemleri etkileyen patolojilerdir ve histolojik zelliklerine gre vaskler tmrler veya vaskler malformasyonlar olarak snflandrlrlar. Nadir grlrler ve daha ok yaamn ilk yllarnda saptanrlar. Hemanjiyolenfanjiyomlar da lenfatik ve kapiller sistem elemanlar ieren, benign bir vaskler tmrdr. nsidans yenidoanlarda 1/12.000 olarak bildirilmitir. Bugne dek bildirilen olgular ba blgesi (az boluu, orbita vs), boyun ve mediasten blgelerindedir. Biz de bu makalede interstistiyel akcier hastal ile seyreden ve yaplan tansal video yardml akcier bi-yopsisi (VATS) ilemi sonrasnda hemanjiyolenfanjiyoma tans alan 17 yanda bir erkek hastay sunduk. Kronik bir hastal olmayan ve sekiz aydr olan ksrk ve nefes darl ile poliklinie bavuran hastaya ekilen toraks tomografisinde interstistiyel akcier zellikleri grlm olup; VATS ilemi sonra-snda hastada ilotoraks geliti. Patoloji so-nucu hemanjiyolenfanjiyom olarak sonuland.

Anahtar Kelimeler: Hemanjiyolenfanjiyom, ilotoraks, interstistiyel, akcier.

Hemangiolymphangioma with Accompanying Interstitial Lung Disease: A Rare Case

Glehre Ouztrk1, Selin Onay Mahmuti2, Ece Yasemin Demirkol2, Neslihan Fener3, Ekrem Cengiz Seyhan1, Erdoan etnkaya1, Muzaffer Metin2
1Department of Chest Diseases, Health Science University, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, stanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Science Uni-versity, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, stanbul, Turkey
3Department of Pathology, Health Science University, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, stanbul, Turkey

Vascular anomalies are pathologies that occur in embryonic life that affect the lymphatic and capillary systems, and can be classified as vascular tumors or vascular malformations, according to their histological features. They are rare and are mostly detected in the first years of life. Hemangio-lymphangiomas are benign vascular tumors containing lymphatic and capillary system elements with a reported incidence of 1: 12,000 in newborns. The cases reported to date have been in the head (oral cavity, orbita, etc.), neck and mediastinum regions. We presented here a case of a 17-year-old male patient who was diagnosed with hemangiolymphangioma after a videoassisted lung biopsy (VATS) with accompa-nying interstitial lung disease. The patient, who had no history of chronic disease, pre-sented to the outpatient clinic complaining of cough and shortness of breath for eight months. Interstitial lung features were ob-served in the patients thorax computer tomography. After the VATS procedure, the patient developed chylothorax, and the pathology results indicated hemangiolymphangioma.

Keywords: Hemangiolymphangioma, chylothorax, interstitial, lung.

Olgunun Grnt Kesitleri
Glehre Ouztrk, Selin Onay Mahmuti, Ece Yasemin Demirkol, Neslihan Fener, Ekrem Cengiz Seyhan, Erdoan etnkaya, Muzaffer Metin. Hemangiolymphangioma with Accompanying Interstitial Lung Disease: A Rare Case. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 180-185

Sorumlu Yazar: Glehre Ouztrk, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale