e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19 ile İlişkili Plevral Ampiyemin Yönetimi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(3): 160-164 | DOI: 10.5505/respircase.2022.54522

COVID-19 ile İlişkili Plevral Ampiyemin Yönetimi

Sevinc Citak1, Mustafa Vayvada1, Murat Ersin Çardak1, Gonca Geçmen2, Erdal Tasci1, Kaan Kirali3
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Son derece bulaşıcı ve hızla yayılan koronavirüs 2 (SARS-CoV 2) hastalığı, potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan şiddetli akut solunum sendromuna neden oldu. Akut miyokard enfarktüsü nedeniyle koroner arter baypas ameliyatı olan hastada ameliyat sonrası erken dönemde koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) pnömonisine bağlı akut solunum yetmezliği gelişti. Hastaya mekanik ventilatör (MV) ve V-V (veno-venöz) ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) desteği verildi. Takipte pnömotoraks, uzamış hava kaçağını takiben ampiyem ve plevral kalınlaşma gelişmesi nedeniyle dekortikasyon uygulanan olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Akciğer Dekortikasyonu, COVID-19, Ampiyem

Management of COVID-19-Associated Pleural Empyema

Sevinc Citak1, Mustafa Vayvada1, Murat Ersin Çardak1, Gonca Geçmen2, Erdal Tasci1, Kaan Kirali3
1Department of Thoracic Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kirdar City Hos-pital, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu High Specializa-tion Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

The highly contagious and rapidly spreading coronavirus 2 (SARS-CoV 2) has been associated with the development of severe acute respiratory syndrome, a potentially fatal disease. A patient who underwent coronary artery bypass surgery for an acute myocardial infarction developed acute respiratory failure due to coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pneumonia in the early postoperative period. The patient was placed on mechanical ventilation (MV) and V-V (veno-venous) ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) support. Here we discuss the application of decortication in the patient due to the development of pneumothorax and prolonged air leak empyema in the follow-up, and the subsequent development of pleural thickening.

Keywords: Lung Decortication, COVID-19, Empyema

Sevinc Citak, Mustafa Vayvada, Murat Ersin Çardak, Gonca Geçmen, Erdal Tasci, Kaan Kirali. Management of COVID-19-Associated Pleural Empyema. Respir Case Rep. 2022; 11(3): 160-164

Sorumlu Yazar: Sevinc Citak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale