e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Acil Serviste Point of Care Ultrasound ile Pulmoner Kist Kidatik Tans: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 117-121 | DOI: 10.5505/respircase.2020.37132

Acil Serviste Point of Care Ultrasound ile Pulmoner Kist Kidatik Tans: Olgu Sunumu

Nalan Kozaci1, Mustafa Avc2
1Alanya Alaaddin Keykubat niversitesi; Alanya Eitim Ve Aratrma Hastanesi; Acil Tp Anabilim Dal, Antalya / Trkiye.
2Salk Bilimleri niversitesi; Antalya Eitim Ve Aratrma Hastanesi; Acil Tp Anabilim Dal, Antalya / Trkiye.

Ultrasonografi acil servislerde tansal ve invazif amalar iin yaygn olarak kullanlmaktadr. Bu yazda, point-of-care-ultrasonography incelemesi ile akcier parankiminde kist hidatik ve pnmoni tans konulan edinilmi immn yetersizlik sendromlu bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: AIDS, akcier, kist hidatik hastal, point of care ultrasonografi, POCUS

Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report

Nalan Kozaci1, Mustafa Avc2
1Department Of Emergency Medicine; Alanya Education And Research Hospital; Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya / Turkey.
2Department Of Emergency Medicine; Antalya Education And Research Hospital; University Of Health Sciences, Antalya / Turkey.

Ultrasonography is widely used for diagnostic and invasive purposes in emergency departments. We present here a case with acquired immune deficiency syndrome who was diagnosed with a hydatid cyst and pneumonia in the lung parenchyma during a point-of-care-ultrasonography examination.

Keywords: AIDS, cyst hydatid disease, lung, point of care ultrasonography, POCUS

Nalan Kozaci, Mustafa Avc. Diagnosis of Pulmonary Hydatid Cyst with Point of Care Ultrasound in an Emergency Department: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Mustafa Avc, Trkiye
LookUs & Online Makale