e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dispne ve Disfajinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kommerell Divertikülü [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 93-97 | DOI: 10.5505/respircase.2022.17362

Dispne ve Disfajinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kommerell Divertikülü

Refika Hural1, Gülsüm Bingol3, Enis Öztürk2, Ebru Serin4, Seda Tural Onur5, Emir Özgür Barış Ökçün3
1Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Memorial Bahçelievler Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardioloji Bölümü, İstanbul
5Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Kommerell divertikülü (KD), genellikle aberran bir sağ subklavyen arterin (ARSA) veya aberran sol subklav-yen arterin (ALSA) çıkışında bulunan aortik arkın distal kısmının konjenital dilatasyonudur. Bu olguda, sağ taraflı aortik ark (RAA) ile beraber ligamentum arteri-yozumu (LA) olan ve KD'den kaynaklanan ALSA'sı olan 40 yaşında bir erkek hastayı tanımladık. Polikli-niğimize başvurmuş bu hastanın son bir yıl içinde devam eden nefes darlığı ve yutma güçlüğü öyküsü vardı. Kliniğimizde hastaya, ligamentum arteriyozum-lu RAA'da ALSA düzeyinde KD’ü göstermek için akci-ğer tomografisi çekildi. Semptomlar nedeniyle KD ve LA’nın cerrahi rezeksiyonu planlandı. İnen aortadan KD rezeke edildi ve ALSA sol karotid artere transfer edildi. Hasta ameliyattan 6 gün sonra komplikasyon-suz olarak taburcu edildi. Ameliyattan sonra hastanın dispne ve disfajisi tamamen kayboldu.

Anahtar Kelimeler: Kommerell Divertikülü, Konjenital Anomaliler, ARSA, ALSA

Kommerell Diverticulum: A Rare Cause of Dyspnea and Dysphagia

Refika Hural1, Gülsüm Bingol3, Enis Öztürk2, Ebru Serin4, Seda Tural Onur5, Emir Özgür Barış Ökçün3
1Department of Cardiology, Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital, Nicosia, Cyprus
2Bakırköy Prof. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Neurologic and Psychiatric Diseases, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiology, Memorial Bahçelievler Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Cardiology, İstanbul University Cerrahpaşa, Institude of Cardiology, İstanbul, Türkiye
5Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and T horacic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Kommerell's diverticulum (KD) is a congenital dilata-tion of the distal portion of the aortic arch that is usually located at the origin of an aberrant right subclavian artery (ARSA) or the aberrant left subclavi-an artery (ALSA). We describe here a 40-year-old male patient with a right-sided aortic arch (RAA) with ligamentum arteriosum (LA) and ALSA originating from the KD. The applied to our outpatient clinic with a history of dyspnea and dysphagia that had persist-ed for the last year. The patient underwent chest computed tomography (CT) in our clinic, revealing ALSA-level KD in RAA with ligamentum arteriosum. Surgical resection of KD and LA was planned based on the symptoms. NE was resected from the descend-ing aorta and ALSA was transferred to the left carotid artery, and the patient was discharged 6 days after the operation without complications. After the opera-tion, the patient's dyspnea and dysphagia subsided completely.

Keywords: Kommerell Diverticulum, Congenital Anomalies, ARSA, ALSA

Olgunun Görüntü Kesitleri
Refika Hural, Gülsüm Bingol, Enis Öztürk, Ebru Serin, Seda Tural Onur, Emir Özgür Barış Ökçün. Kommerell Diverticulum: A Rare Cause of Dyspnea and Dysphagia. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 93-97

Sorumlu Yazar: Gülsüm Bingol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale