e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akcier Apsesi ile Takip Edilen Hastada kincil Beyin Apsesi [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 83-87 | DOI: 10.5505/respircase.2022.63496

Akcier Apsesi ile Takip Edilen Hastada kincil Beyin Apsesi

zlem Ataolu1, Pnar Yldz Glhan2, Mehmet Fatih Elverili3, Ege Gle Balbay2
1Dzce Atatrk Devlet Hastanesi, Dzce
2Dzce niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Dzce
3nye Devlet Hastanesi, Ordu

Down sendromunda solunum yolu enfeksiyonlar sk olarak grlmektedir. Diabetes mellitusu da olan Down sendromlu 24 yandaki erkek hasta, ate ve kusma ikayetleri ile gittii d merkezde akcier ap-sesi tansyla antibiyotik tedavisi alm, ancak semp-tomlarnn gerilememesi zerine tarafmza sevk edil-mitir. Radyolojik incelemede akcier apsesinde d-zelme olmasna ramen ate, kusmann devam etme-si ve ba arsnn da balamas zerine yaplan ince-lemelerde hastann beyin apsesinin de olduu sap-tand. zellikle altta yatan ek hastal olan akcier apseli olgularda beyin apsesi gibi ek apse odaklar asndan dikkatli olunmaldr.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, akcier apsesi, beyin apsesi

Secondary Brain Abscess in a Patient Followed Up with Lung Abscess

zlem Ataolu1, Pnar Yldz Glhan2, Mehmet Fatih Elverili3, Ege Gle Balbay2
1Dzce Ataturk State Hospital, Dzce, Trkiye
2Department of Chest Diseases, Dzce University Faculty of Medicine, Dzce, Trkiye
3nye State Hospital, Ordu, Trkiye

Respiratory tract infections are common in Down syndrome. A 24-year-old male patient with Down syndrome with concurrent diabetes mellitus under-went antibiotic treatment with a diagnosis of lung abscess in an external center with complaints of fever and vomiting, but was referred to us after his symp-toms did not regress. Despite the improvement in the lung abscess noted in a radiological examination, the patient was identified with a brain abscess upon an examination due to the continuation of fever, vomit-ing and the onset of headache. Particular attention should be paid to additional abscess foci such as brain abscess in cases with lung abscess with an underlying comorbidity.

Keywords: Down syndrome, lung abscess, brain abscess

zlem Ataolu, Pnar Yldz Glhan, Mehmet Fatih Elverili, Ege Gle Balbay. Secondary Brain Abscess in a Patient Followed Up with Lung Abscess. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 83-87

Sorumlu Yazar: zlem Ataolu, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale