e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Epileptik Nbetle Bavuran Gen Kadn COVID-19 Hastas [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 107-111 | DOI: 10.5505/respircase.2022.83702

Epileptik Nbetle Bavuran Gen Kadn COVID-19 Hastas

Smeyye Kement1, Kader Topu1, Cem Arda Yacan1, Seda Berke1, Nilgn Cengiz2, Ouz Uzun1
1Ondokuz Mays niversitesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Samsun
2Ondokuz Mays niversitesi, Nroloji Anabilim Dal, Samsun

COVID-19, asemptomatikten iddetli semptomlarla giden hastala kadar geni bir klinik spektrum gste-ren, ounlukla solunum yollarn etkileyen yeni tip koronavirs enfeksiyonudur. Hastalkta temel etkile-nen blge solunum sistemi olsa da, pandeminin erken evrelerinden itibaren baz hastalarda, ba ar-s, ba dnmesi ve kas arlar gibi nrolojik semp-tomlar da bildirilmitir. COVID-19 semptomlar ve komplikasyonlar, hem periferik hem de santral sinir sistemini ve iskelet kaslarn etkileyebilir. Epileptik nbet, COVID-19'un nadir bir belirtisidir. Biz de COVID-19 ensefalopatisi nedeniyle, hastaneye epi-leptik nbet ile bavuran bir kadn hastay sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, nbet, ensefalopati

Young Female COVID-19 Patient Presenting with Epileptic Seizure

Smeyye Kement1, Kader Topu1, Cem Arda Yacan1, Seda Berke1, Nilgn Cengiz2, Ouz Uzun1
1Department of Pulmonary Medicine, Ondokuz Mays University, Samsun, Trkiye
2Department of Neurology, Ondokuz Mays University, Samsun, Trkiye

COVID-19 is a new type of coronavirus infection with a wide clinical spectrum, ranging from asymptomatic to severely symptomatic, and that mostly affects the respiratory tract. Although the respiratory tract is the primary area affected by the disease, neurological symptoms such as headache, dizziness and muscle ache have also been reported in some patients since the early stages of the pandemic. COVID-19 symp-toms and complications can affect the peripheral and central nervous systems as well as the skeletal mus-cles, while epileptic seizure is a rare manifestation of COVID-19. We present here the case of a female patient admitted to hospital with epileptic seizure due to COVID-19 encephalopathy.

Keywords: COVID-19, seizures, encephalopathy

Smeyye Kement, Kader Topu, Cem Arda Yacan, Seda Berke, Nilgn Cengiz, Ouz Uzun. Young Female COVID-19 Patient Presenting with Epileptic Seizure. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 107-111

Sorumlu Yazar: Smeyye Kement, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale