e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
İdiopatik Pulmoner Hipertansiyonlu Bir Hastada Oral Selexipag’den Subkutan Treprostinil’e Geçiş: Sekiz Günlük Bir Protokol [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 30-35 | DOI: 10.5505/respircase.2022.55476

İdiopatik Pulmoner Hipertansiyonlu Bir Hastada Oral Selexipag’den Subkutan Treprostinil’e Geçiş: Sekiz Günlük Bir Protokol

Wan-jing Ho, Chia-pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-li Wang
Chang Gung Universitesi, Tıp Fakültesi, Chan Gung Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Taoyuan, Tayvan

Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) ilerleyici ve güçten düşürücü bir hastalıktır. Spesifik ilaçlar, nitrik oksit, endotelin ve prostasiklin yollarını hedeflemektedir. Oral ilaçlar genellikle düşük riskli hastalarda uygulanırken, yüksek riskli hastalarda, özellikle WHO fonksiyonel sınıf IV olanlarda veya oral ilaçların terapötik hedeflerine ulaşamayanlarda, parenteral prostanoidler önerilmektedir. Selexipag, selektif bir prostasiklin (PGI2) reseptörü agonistidir. Treprostinil bir prostasiklin analoğudur. Oral seleksipag’dan subkutan (SC) treprostinile geçiş için standart bir kılavuz yoktur. İdiyopatik PAH'lı bir hastada bu geçişe başarılı bir yaklaşım tanımladık. Klinik uygulamada faydalı bir rehber olabilecek 8 günlük bir protokol sunuyoruz. Oral seleksipag'ın SC treprostinile tahmini eşdeğer dozları günde iki kez 200 µg = 5 ng/kg/dk'dır. Geçişten sonra semptomlarda, serum B tipi natriüretik peptit seviyelerinde, oksijen satürasyonunda ve ekokardiyografik parametrelerde iyileşmeler oldu.

Anahtar Kelimeler: Ppulmoner arterial hipertansiyon, selexipag, treprostinil

Transition from Oral Selexipag to Subcutaneous Treprostinil in a Patient with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension: An Eight-Day Protocol

Wan-jing Ho, Chia-pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-li Wang
Department of Cardiology, Chang Gung Memorial Hospital, College of Medicine, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive and debilitating disorder. Specific medications target the nitric oxide, endothelin and prostacyclin pathways. Oral medications are usually administered in low-risk patients, while parenteral prostanoids are recommended for those at high risk, especially those with a WHO functional class of IV or those in whom the therapeutic goals of oral medications were not achieved. Selexipag is a selective prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor) agonist, while Treprostinil is a prostacyclin analog. There are no standard guidelines directing the transition from oral selexipag to subcutaneous (SC) treprostinil. We describe here a successful approach to this transition in a patient with idiopathic PAH, proposing an 8-day protocol that may serve as a useful guide in clinical practice. The estimated equivalent doses of oral selexipag to SC treprostinil is 200 µg twice daily = 5 ng/kg/min. Following the transition, the patient experienced improvements in symptoms, serum B-type natriuretic peptide levels, oxygen saturation and echocardiographic parameters.

Keywords: Pulmonary arterial hypertension, selexipag, treprostinil

Wan-jing Ho, Chia-pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-li Wang. Transition from Oral Selexipag to Subcutaneous Treprostinil in a Patient with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension: An Eight-Day Protocol. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Wan-jing Ho, Taiwan
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale