e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - Şubat 2022
OLGU SUNUMU
1.
Post COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Sonrası Tele Pulmoner Rehabilitasyon: Olgu Serisi
Post Intensive Care Tele Pulmonary Rehabilitation in Post-COVID-19: A Case Series
Mustafa Engin Şahin, Seher Satar, Pınar Ergün
doi: 10.5505/respircase.2022.92195  Sayfalar 1 - 8

2.
Ağır COVID-19 Pnömonisinde Diabetes İnsipitus
Diabetes Insipidus in Severe COVID-19 Pneumonia
Özge Pekşen, Kezban Özmen Süner, Halil Kızılışık, Havva Kocayiğit, Ali Fuat Erdem
doi: 10.5505/respircase.2022.30316  Sayfalar 9 - 12

3.
Akciğer Kanserini Taklit Eden COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kaviter Pulmoner Lezyon
Cavitary Pulmonary Lesion Due To COVID-19 Infection Mimicking Lung Cancer
Seher Satar, Mustafa Engin Sahin, Pinar Ergun
doi: 10.5505/respircase.2022.35403  Sayfalar 13 - 18

4.
Hafif COVID-19 Sonrası Gecikmiş Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu
Delayed Pulmonary Embolism after Mild COVID-19: A Case Report
Fatma Tokgöz Akyıl, Seda Tural Onur, Kübra Gül Kılınçarslan, Kaan Kara, Mustafa Vedat Doğru, Nurdan Şimşek Veske, Melih Akay Arslan
doi: 10.5505/respircase.2022.42744  Sayfalar 19 - 24

5.
COVID-19 ve Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu
COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report
Recai Ergün, Dilek Ergün, Hacer Sürer Shalabi, Mahmoud Yousef Shalabi, Fikret Kanat, Baykal Tulek, Burcu Yormaz, Alaaddin Nayman
doi: 10.5505/respircase.2022.40374  Sayfalar 25 - 29

6.
İdiopatik Pulmoner Hipertansiyonlu Bir Hastada Oral Selexipag’den Subkutan Treprostinil’e Geçiş: Sekiz Günlük Bir Protokol
Transition from Oral Selexipag to Subcutaneous Treprostinil in a Patient with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension: An Eight-Day Protocol
Wan-jing Ho, Chia-pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-li Wang
doi: 10.5505/respircase.2022.55476  Sayfalar 30 - 35

7.
Geleneksel Total Akciğer Lavaj Tekniğine Yeni Bir Yaklaşımın Uygulandığı Bir Pulmoner Alveolar Proteinozis Olgusu
A Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis in which a New Approach to the Traditional Whole Lung Lavage Technique is Preformed
Göksel Altınışık, Nilüfer Yiğit, Beste Metin, Merve Türkarslan, İlknur Hatice Akbudak
doi: 10.5505/respircase.2022.98470  Sayfalar 36 - 40

8.
İlginç Bir Adenokanser Olgusu: Milier Metastaz
An Interesting Case of Adenocarcinoma: Miliary Metastases
Canatan Taşdemir, Yusuf Aydemir
doi: 10.5505/respircase.2022.01488  Sayfalar 41 - 43

9.
Aripiprazol Kullanımına Bağlı Nadir Görülen İnterstisyel Pnömoni: Olgu Sunumu
Rare Interstitial Pneumonia Due to the Use of Aripiprazol: A Case Report
Gülistan Alpagat, Ayşe Baccıoğlu, Sümeyra Alan Yalım, Merve Poyraz, Betül Dumanoğu, Ayşe Füsun Kalpaklıoğlu
doi: 10.5505/respircase.2022.80948  Sayfalar 44 - 49

10.
Yetişkinlikte Tanı Alan Williams-Campbell Sendromu: Nadir Bir Bronşektazi
Williams-Campbell Syndrome Diagnosed in Adulthood: A Rare Entity of Bronchiectasis
Kübra Gül Kılınçarslan, Fatma Tokgöz Akyıl, Neslihan Boyracı, Metin Sucu, Melih Akay Arslan, Hülya Abalı, Kaan Kara, Seda Tural Önür
doi: 10.5505/respircase.2022.94546  Sayfalar 50 - 54

LookUs & Online Makale