e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Şubat 2023
OLGU SUNUMU
1.
Katamenial Pnömotoraks ve Cilt Endometriozisi: Olgu Sunumu
Catamenial Pneumothorax and Skin Endometriosis: A Case Report
Ayman Ahmed, Fahad Al Amoudi, Abdulnasir Batuk, Sharafeldin Elaoni, Ahmed Shahin, Ataa Albaroudi
doi: 10.5505/respircase.2023.09815  Sayfalar 1 - 6

2.
Nadir Bir Rekürren Pnömotoraks Sebebi: Birt-Hugg-Dubé Sendromu
A Rare Cause for Recurrent Pneumothorax: Birt-Hugg-Dubé Syndrome
Merve Şengül İnan, Özgün Aran, Hakan Işık, Agbaba Ahmedov, Abdullah Sezer, Alper Gözübüyük
doi: 10.5505/respircase.2023.03708  Sayfalar 7 - 10

3.
COVID-19 Hastalarında Pnömomediasten Tedavisi İçin Mediastinal Pigtail Kateterizasyonu: Olgu Sunumu
Mediastinal Pigtail Catheterization for Treatment of Pneumomediastinum in a COVID-19 Patient: A Case Report
Ashok P Arbat, Gauri Gadge, Sweta Chourasia, Parimal Deshpande, Swapnil Bakamwar
doi: 10.5505/respircase.2023.37929  Sayfalar 11 - 14

4.
Dalak Sintigrafisi ile Tanı Konulan Torasik Splenozis Olgusu
A Case of Thoracic Splenosis Diagnosed with Spleen Scintigraphy
Hasan Yavuz, Fatih Tamer, Akın Çinkooğlu, Ayşegül Akgün, Ufuk Çağırıcı
doi: 10.5505/respircase.2023.23281  Sayfalar 15 - 18

5.
Orijini Bilinmeyen Ateşin Beklenmedik bir Nedeni Olarak; Sekonder Plevral Hidatidoz
Secondary Pleural Hydatidosis as an Unexpected Cause of Fever of Unknown Origin
Kaan Kara, Betül Kınık, Ebru Aykan, Hülya Abalı, Fatma Tokgoz Akyil, Seda Tural Onur
doi: 10.5505/respircase.2023.34711  Sayfalar 19 - 22

6.
Mesleki ve Çevresel Asbest Maruziyetlerinin Ayrımı: Olgu Serisi
Distinguishing Occupational and Environmental Asbestos Exposures: Case Series
Merve Erol Gülseven, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Bilge Akgündüz, Funda Demirağ, Ceprail Şimşek
doi: 10.5505/respircase.2023.28482  Sayfalar 23 - 29

7.
Diffüz İdiyopatik Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi; Kronik Öksürük ve Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Olgu Sunumu
Diffuse Idiopathic Pulmonary Neuroendocrine Cell Hyperplasia as a Rare Cause of Persistent Cough and Hemoptysis: A Case Report
Lale Duman, Seher Susam
doi: 10.5505/respircase.2023.63383  Sayfalar 30 - 35

8.
Boğulayazma ile İlişkili Fırsatçı Patojen Francisella philomiragia Pnömonisi
Opportunistic Pathogen Francisella philomiragia Pneumonia Associated with Near-drowning
Ayşenur Ertaş, Kübra Karaca, Şükrü Egemen Demir, Abdullah Kansu, Nurlana Mikayilova
doi: 10.5505/respircase.2023.63370  Sayfalar 36 - 39

LookUs & Online Makale