e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - Ekim 2022
OLGU SUNUMU
1.
İki Taraftan Bakış: Trakeoözafegeal Fistül
Viewing from both Sides: Tracheoesophageal Fistula
Oğuz Karcıoğlu, Serkan Uysal, Ulaş Kumbasar, Fuad Mustafayev, Ziya Toros Selçuk
doi: 10.5505/respircase.2022.29863  Sayfalar 116 - 118

2.
Nivolumab İlişkili Trakeaözefagial Fistül
Tracheoesophageal Fistula Associated with Nivolumab
Ayşe Bahadır, Sibel Yurt, Mehmet Akif Özgül, Muhammet Atıf Karagöl, Levent Arafat
doi: 10.5505/respircase.2022.70846  Sayfalar 119 - 122

3.
Rotmund Thompson Sendromu: Aspirasyon Pnömonisi ile Prezente Olan Bir Olgu
Rothmund Thompson Syndrome: A Case Report Presenting with Aspiration Pneumonia
Halil İbrahim Yakar, Handan Inonu Koseoglu, Ahmet Cemal Pazarlı, Gökhan Aykun, Mustafa Parti, Hacer Kılınç
doi: 10.5505/respircase.2022.68736  Sayfalar 123 - 126

4.
İnsidental Bir Bronşiyal Atrezi Olgusu
A Case of Incidental Bronchial Atresia
Ayşe Baha, Ugurcan Balyemez
doi: 10.5505/respircase.2022.21298  Sayfalar 127 - 131

5.
Böbrek Nakil Alıcısı Olan Bir Hastada Rhodococcus equi İlişkili Bakteriyemi ve Kaviter Akciğer Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Rhodococcus equi Related Bacteremia and Cavitary Lung Lesion in a Patient Receiving Renal Transplant: A Rare Case Report
Furkan Kangül, Handan Kangül, Hadice Selimoğlu Şen, Süreyya Yılmaz, Nurullah Uzuner
doi: 10.5505/respircase.2022.54366  Sayfalar 132 - 137

6.
Üçüncü Trimester Gebede COVİD-19’ a Bağlı ARDS Gelişimi ve Başarılı Multidisipliner Olgu Yönetimi
Development of ARDS due to COVID-19 in a Pregnant Woman in the Third Trimester and Successful Multidisciplinary Case Management
İlker Yılmam, Pervin Hancı
doi: 10.5505/respircase.2022.43179  Sayfalar 138 - 142

7.
COVID-19 Pandemisinde Buzlu Cam Ayırıcı Tanısı: Bir Olgu Sunumu
Ground Glass Opacities Differential Diagnosis in COVID-19 Pandemic: A Case Report
Ceren Degirmenci
doi: 10.5505/respircase.2022.44711  Sayfalar 143 - 146

8.
COVİD-19 Pnömonisi Sonrası Progresyon ile Tanı Alan İdiopatik Pulmoner Fibrozis Olgusu
A Case of Idiopathic Pulmonary Fibrosis Diagnosed with Progression Post-COVID-19 Pneumonia
Ayşegül Pehlivanlar, Tevfik Özlü
doi: 10.5505/respircase.2022.24540  Sayfalar 147 - 151

9.
COVID- 19 Ayırıcı Tanısında Metanol İntoksikasyonu
Methanol Intoxication in the Differential Diagnosis of COVID-19
Emine Afşin, Furkan Küçük, Melike Elif Kalfaoğlu
doi: 10.5505/respircase.2022.71542  Sayfalar 152 - 155

10.
COVID-19’a Bağlı Diffüz Alveoler Hemoraji: Olgu Sunumu
COVID-19-Associated Diffuse Alveolar Hemorrhage: A Case Report
Gülbahar Darılmaz Yüce, Dorina Esendağlı, Koray Hekimoğlu, Merih Tepeoğlu, Müşerref Şule Akçay
doi: 10.5505/respircase.2022.66587  Sayfalar 156 - 159

11.
COVID-19 ile İlişkili Plevral Ampiyemin Yönetimi
Management of COVID-19-Associated Pleural Empyema
Sevinc Citak, Mustafa Vayvada, Murat Ersin Çardak, Gonca Geçmen, Erdal Tasci, Kaan Kirali
doi: 10.5505/respircase.2022.54522  Sayfalar 160 - 164

12.
Göğüs Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu Olan Akciğer Hernisi: Olgu Serisi
Lung Hernia as a Rare Complication of Thoracic Surgery: A Case Series
Serkan Bayram, Mustafa Akyıl, Deniz Gürer, Pelin Erdizci, Aysun Kosif, Ayse Eece Yucel, Çağatay Saim Tezel, Volkan Baysungur
doi: 10.5505/respircase.2022.26032  Sayfalar 165 - 169

13.
Posterior Mediastenin Nadir Bir Tümörü: İyi Diferansiye Liposarkom
A Rare Tumor of the Posterior Mediastinum: Well-Differentiated Liposarcoma
Gözde Kalbaran Kısmet, Oguzhan Okutan, Seda Mazmanoğlu Atılman, Ismail Yılmaz
doi: 10.5505/respircase.2022.24650  Sayfalar 170 - 175

14.
Metastatik Kanseri Taklit Eden Osseöz Sarkoidoz Olgusu
A Case of Osseous Sarcoidosis Mimicking Metastatic Cancer
Tuğba Akkale, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek
doi: 10.5505/respircase.2022.14892  Sayfalar 176 - 179

15.
Tekrarlayan Pnömoni ile Seyreden Endobronşiyal Sarkoidoz Olgusu
A Case of Endobronchial Sarcoidosis with Recurrent Pneumonia
Betül Doğan, Ceyda Anar, Süheyla Uygur, Muzaffer Turan, Bunyamin Sertogullarindan, Ebru Cakir
doi: 10.5505/respircase.2022.37108  Sayfalar 180 - 184

16.
Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 185 - 186
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Hakem İndeksi
Reviewer Index

Sayfa 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale